Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Kriptomeda Yayıncılık  A.Ş. (“CoinBilgi”, “Kriptomeda” veya “Şirket”) olarak, www.coinbilgi.net (“Web Sitesi” veya “Site”) uzantılı web sitemizde, bir web sitesinin çalışması ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olan çerezler ve bunlara ek olarak açık rızanızı vermeniz halinde deneyiminizi iyileştirmek, hizmetlerimizi geliştirmek ve kişiselleştirme yapabilmek için kullanılan çerezler, web işaretçileri, yerel depolama veya piksel etiketleri (tümü “Çerez” olarak anılacaktır) gibi çevrimiçi izleme teknolojileri aracılığıyla kişisel verilerinizi işliyoruz. Bu aydınlatma metni, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak nasıl işlediğimize, web sitemizde bulunan çerezler ve bu çerezleri nasıl kullandığımıza ilişkin bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

1. Çerez Nedir ve Ne İşe Yarar?
Çerez, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. Çerezler, sayfalar arasında verimli bir şekilde gezinmenize izin vermek, tercihlerinizi hatırlamak ve genel olarak kullanıcı deneyiminizi geliştirmek gibi birçok farklı iş yapar. Ayrıca, çevrim içi gördüğünüz reklamların sizinle ve ilgi alanlarınızla daha alakalı olmasını sağlamaya da yardımcı olur.

2. CoinBilgi Tarafından Hangi Tür Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerez türlerini; sürelerine göre çerezler, taraflarına göre çerezler ve kullanım amaçlarına göre çerezler olmak üzere üç farklı grupta ele almak mümkündür. 

2.1. Sürelerine Göre Çerezler
CoinBilgi olarak, sürelerine göre iki tür çerez kullanmaktayız. Bunlar: Oturum Çerezleri ve Kalıcı Çerezler’dir. 

2.1.1. Oturum Çerezleri: Geçici Çerez olarak da adlandırılan bu çerezler, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. İnternet tarayıcınızı kapattığınızda bu çerezler de kendiliğinden silinmektedir.

2.1.2 Kalıcı Çerezler: İnternet tarayıcısı kapatıldığında kendiliğinden silinmeyen bu çerezler, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. 

2.2. Taraflarına Göre Çerezler
Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sayfasının ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. 

2.2.1. Birinci Taraf Çerezler: Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya CoinBilgi tarafından cihaza yerleştirilmektedir. 

2.2.2. Üçüncü Taraf Çerezler: CoinBilgi ile iş birliği içerisinde olan veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir. 

2.3. Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler
CoinBilgi olarak, kullanım amaçlarına göre üç tür çerez kullanmaktayız. Bunlar: Zorunlu Çerezler (Kesinlikle Gerekli Çerezler), İstatiksel Çerezler ve Hedefleme/Pazarlama Çerezleri’dir. 

2.3.1. Zorunlu Çerezler (Kesinlikle Gerekli Çerezler): Bu çerezler, web sitemizin çalışması için zorunlu olan ve sistemlerimiz tarafından kapatılması mümkün olmayan çerezlerdir. Zorunlu çerezler, siz web sitemizi kullanırken sitenin temel işlevlerini sağlamak ve tabi olduğumuz hukuki düzenlemelerden doğan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gereklidir. Bu çerezler, sizin tarafınızdan yapılan gizlilik tercihlerini ayarlamak, kullanıcıları ayırt etmek veya formları doldurmak gibi hizmetlerin yerine getirilmesine yardımcı olur. Bu çerezler ayrıca güvenli bir çevrim içi ortamın sağlanması da dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemize destek olan tanımlama bilgilerini içerir.

SağlayıcıÇerezAmaçSüreTaraflarına göre çerez
Google_gaKullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
13 Ay

1. Taraf çerezler
Google1P_JARReklam hedeflemesi için kullanılır.30 Gün
3. Taraf çerezler
GoogleAECKötü niyetli sitelerin, kullanıcının bilgisi dışında bir kullanıcı adına hareket etmesini engeller.6 Ay
3. Taraf çerezler
GoogleAPISID
Reklam optimizasyonu amacıyla kullanılır.
2 Yıl
3. Taraf çerezler
GoogleHSID
Reklam optimizasyonu amacıyla kullanılır
2 Yıl
3. Taraf çerezler
GoogleNIDReklam hedeflemesi ve reklam kişiselleştirmeleriyle ilgili kullanıcı tercihlerini depolamak için kullanılır.
6 Ay

3. Taraf çerezler
CoinGecko, Cointelegraph, NFTLately, BeInCrypto, Coinfabrik__cf_bmİnsanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır. Web sitelerinin kullanımı hakkında geçerli raporlar yapmak için web sitesi için faydalıdır. Widget ve etiketler ile kullanılır.1 Gün


1. Taraf çerezler
Cookiebot1.gifCMP ürün dağıtımını optimize etmek için gerekli olan web sitesindeki oturum sayısını saymak için kullanılır.

Oturum Boyunca

1. Taraf çerezler
CoinBilgiCookieConsentGeçerli etki alanı için kullanıcının çerez onay durumunu saklar.

1 Yıl

1. Taraf çerezler
CoinBilgiwpEmojiSettings
Supports
Bu çerez, içerik sunumu ve sunumu amacına hizmet eden bir çerez paketinin parçasıdır. Çerezler yazı tipi, blog/resim, slider, renk temaları ve diğer web sitesi ayarlarının doğru durumunu korur.
Oturum Boyunca

1. Taraf çerezler
CoinBilgimcw-#Kullanıcıların oturum bilgilerini yönetmek için kullanılır.
Oturum Boyunca

1. Taraf çerezler

2.3.2 İstatistiksel Çerezler: Bu çerezler kullanılarak web sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz davranışlarınıza yönelik istatistiksel veriler anonim olarak kaydedilmektedir. Sonrasında kaydedilen bu veriler sayesinde biz ve iş ortaklarımız dahili analitik ve istatistiksel amaçlarla çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çerezlerin kullanılmasına açık rızanızı vermemeniz durumunda, bu çerezler kullanım dışı bırakılacaktır.

SağlayıcıÇerezAmaçSüreTaraflarına göre çerez
Webpushr_webpushrSessionLogKullanıcıların web sitesindeki davranışlarına ilişkin istatistiksel verileri kaydeder. Web sitesi operatörü tarafından dahili analitik için kullanılır.Oturum Boyunca
3. Taraf çerezler
Google Tag ManagertdKullanıcının web sitesindeki gerçek zamanlı fiyat ve ticker ile etkileşimi hakkında istatistik toplar.Oturum Boyunca
3. Taraf çerezler
TradingViewtv.logger.logHighRateKullanıcının web sitesindeki gerçek zamanlı fiyat ve ticker ile etkileşimi hakkında istatistik toplar.Kalıcı
3. Taraf çerezler
TradingViewtv.logger.loglevelKullanıcının web sitesindeki gerçek zamanlı fiyat ve ticker ile etkileşimi hakkında istatistik toplar.Kalıcı
3. Taraf çerezler
TradingViewtvlocalstorage.availableKullanıcının web sitesindeki gerçek zamanlı fiyat ve ticker ile etkileşimi hakkında istatistik toplar.Kalıcı
3. Taraf çerezler
TradingViewfeaturetoggle_seedKullanıcının web sitesindeki gerçek zamanlı fiyat ve ticker ile etkileşimi hakkında istatistik toplar.Kalıcı
3. Taraf çerezler

2.3.3. Hedefleme/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler, tercih ve ilgi alanlarınıza yönelik olarak size daha uygun reklamlar göstermek amacıyla kullanılır. Ayrıca bu çerezler, bir reklamın gösterilme sayısını sınırlandırmaya ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmeye de yardımcı olur. Biz ve reklam ortaklarımız tarafından web sitemize yerleştirilebilen hedefleme/pazarlama amacı taşıyan bu çerezler ile ilgi alanlarınızın profili oluşturulmakta olup, siz web sitemizden ayrıldıktan sonra dahi başka web sitelerinde bu reklamları görmeye devam edebilirsiniz. Bu çerezler, doğrudan kişisel verilerinizi saklamamakta ancak tarayıcınızın ve internet cihazınızın belirlenebilir olmasına imkân sağlamaktadır. Bu çerezlerin kullanılmasına açık rızanızı vermemeniz durumunda, hedeflenmiş reklamlarla karşılaşma oranınız düşük olacaktır. 

SağlayıcıÇerezAmaçSüreTaraflarına göre çerez

Adform

C

Kullanıcının tarayıcısının çerezleri kabul edip etmediğini tanımlar.

1 Ay

3. Taraf çerezler

Adform

CM

İş ortağının çerez eşleştirme varlığının yeniden kontrol edilmesi gerekip gerekmediğini belirler (AdServing tarafından ayarlanır).

1 Gün

3. Taraf çerezler

Adform

CM14

İş ortağının çerez eşleştirme varlığının yeniden kontrol edilmesi gerekip gerekmediğini belirler (Çerez Eşleştirme tarafından belirlenir).

14 Gün

3. Taraf çerezler

Adform

uid

Reklam kampanyalarının performansını ölçmek ve iyileştirmek için kullanıcıyı tanımlar.

2 Ay

3. Taraf çerezler

Adform

TPC

Browser tanımak için kullanılır.

7 Gün

3. Taraf çerezler

Webpushr

_webpushrEndPoint

Kullanıcının push aboneliğiyle ilişkili benzersiz bir URL’yi saklar. Yalnızca kullanıcı anlık bildirim almayı kabul ederse saklanır.

3 Ay

3. Taraf çerezler

Webpushr

_webpushrLastVisit

Kullanıcının siteye yaptığı son ziyaretle ilişkili zaman damgasını saklar. Yalnızca kullanıcı anlık bildirim almayı kabul ederse saklanır. Bu, push bildirimlerini başarılı bir şekilde yönetmemize ve göndermemize yardımcı olur.

2 Gün

3. Taraf çerezler

Webpushr
_webpushrPromptAction 
Kullanıcının anlık bildirimleri almayı reddetmesi ve özel istemi reddetmesi durumunda saklanır. Bu, o kararı hatırlamamıza yardımcı olur.

1 Gün

3. Taraf çerezler

Webpushr
_webpushrbellnotification
Bu çerez yalnızca kullanıcı abonelik zili özelliği üzerinde bir işlem yaptığında saklanır.

1 Gün

3. Taraf çerezler

Webpushr

_webpushr
Kullanıcın web bildirimleri ve tercihlerini ilgilendiren çerezdir.Kalıcı1. Taraf çerezler
YouTube#-#YouTube tarafından kullanılan pazarlama çerezidir.Oturum Boyunca3. Taraf çerezler
CoinBilgi_gaGoogle Analytics’e ziyaretçinin cihazı ve davranışı hakkında veri göndermek için kullanılır. Ziyaretçiyi cihazlar ve pazarlama kanalları arasında izler.2 Yıl1. Taraf çerezler
CoinBilgi_ga_#Google Analytics’e ziyaretçinin cihazı ve davranışı hakkında veri göndermek için kullanılır. Ziyaretçiyi cihazlar ve pazarlama kanalları arasında izler.2 Yıl1. Taraf çerezler
Googleads/ga-audiencesGoogle AdWords tarafından, ziyaretçinin web sitelerindeki çevrimiçi davranışına dayalı olarak müşteriye dönüşme olasılığı yüksek olan ziyaretçilerle yeniden etkileşim kurmak için kullanılır.Oturum Boyunca3. Taraf çerezler
AdformCKullanıcının tarayıcısının çerezleri kabul edip etmediğini tanımlar.1 Ay3. Taraf çerezler
GooglecsiZiyaretçilerin web sitesindeki tercihleri ve davranışları hakkında veri toplar – Bu bilgiler, içeriği ve reklamı belirli ziyaretçiyle daha alakalı hale getirmek için kullanılır.Oturum Boyunca1. Taraf çerezler
Twitteri/jot/embedsZiyaretçi için, üçüncü taraf reklamverenlerin ziyaretçiyi ilgili reklamlarla hedeflemesine olanak tanıyan benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.Oturum Boyunca3. Taraf çerezler
YouTubeiU5q-!O9@$Kullanıcının YouTube’dan hangi videoları izlediğinin istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.Oturum Boyunca3. Taraf çerezler
Adformjsmetrics/Kullanıcı davranışlarını analiz ederek site performansını iyileştirmeye, kullanıcı deneyimini özelleştirmeye ve etkili reklam stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.Oturum Boyunca1. Taraf çerezler
YouTubeLAST_RESULT_ENTRY_KEYKullanıcının gömülü içerikle etkileşimini izlemek için kullanılır.Oturum Boyunca3. Taraf çerezler
YouTubeLogsDatabaseV2:V#||
LogsRequestsStore
Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depolar.Kalıcı3. Taraf çerezler
Googlepagead/gen_204Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışları hakkında veri toplar. Bu aynı zamanda web sitesinin aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına olanak tanır.Oturum Boyunca3. Taraf çerezler

YouTube
PREFZiyaretçinin YouTube videolarını farklı web sitelerinde nasıl kullandığına ilişkin istatistikleri tutmak için Google tarafından kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder.8 Ay3. Taraf çerezler
Adformreceive-cookie-deprecationBirden fazla web sitesindeki kullanıcı davranışları hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, web sitesindeki reklamların alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.2 Ay3. Taraf çerezler
YouTuberemote_sidYouTube video içeriğinin web sitesinde uygulanması ve işlevselliği için gereklidir.Oturum Boyunca3. Taraf çerezler
TwitterRichHistoryZiyaretçilerin web sitesindeki tercihleri ve davranışları hakkında veri toplar – Bu bilgiler, içeriği ve reklamı belirli ziyaretçiyle daha alakalı hale getirmek için kullanılır.Oturum Boyunca3. Taraf çerezler
YouTubeServiceWorkerLogs
Database#SWHealthLog
YouTube video içeriğinin web sitesinde uygulanması ve işlevselliği için gereklidir.Kalıcı3. Taraf çerezler
YouTubeTESTCOOKIESENABLEDKullanıcının gömülü içerikle etkileşimini izlemek için kullanılır.1 Ay3. Taraf çerezler
AdformuidReklam kampanyalarının performansını ölçmek ve iyileştirmek için kullanıcıyı tanımlar.2 Ay3. Taraf çerezler
YouTubeVISITOR_INFO1_LIVEYouTube ve Google tarafında kullanıcının bilgi ve tercihi için kullanılır.6 Ay3. Taraf çerezler
YouTubeVISITOR_PRIVACY
_METADATA
Geçerli etki alanı için kullanıcının çerez onay durumunu saklar.6 Ay3. Taraf çerezler
YouTubeYSCYouTube tarafından kullanıcı girdisini hatırlamak ve kullanıcının eylemlerini ilişkilendirmek için kullanılır. Bu çerez, kullanıcı tarayıcısını açık tuttuğu sürece devam eder.Oturum Boyunca3. Taraf çerezler
YouTubeytidb::LAST_RESULT
_ENTRY_KEY
Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depolar.Kalıcı3. Taraf çerezler
YouTubeYtIdbMeta#databasesGömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depolar.Kalıcı3. Taraf çerezler
YouTubeyt-remote-cast-availableGömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depolar.Kalıcı3. Taraf çerezler
YouTubeyt-remote-device-idGömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depolar.Kalıcı3. Taraf çerezler
YouTubeyt-remote-fast-check-periodGömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depolar.Kalıcı3. Taraf çerezler
YouTubeyt-remote-session-appGömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depolar.Kalıcı3. Taraf çerezler
YouTubeyt-remote-session-nameGömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini depolar.Kalıcı3. Taraf çerezler

3. CoinBilgi Tarafından Çerezlerin Kullanılma Amaçları ve Hukuki Sebepleri

  • Zorunlu Çerezler (Kesinlikle Gerekli Çerezler), talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2 numaralı fıkrasının c bendinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya f bendinde “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. 
  • İstatistiksel Çerezler, biz ve iş ortaklarımız tarafından web  web sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz davranışlarınıza yönelik istatistiksel veriler tutalabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1 numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızı vermeniz durumunda işlenmektedir.
  • Hedefleme/Pazarlama Çerezleri, reklam ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizi çıkarmak ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1 numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızı vermeniz durumunda işlenmektedir. 

4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı
Kişisel verileriniz CoinBilgi tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun şekilde yurt içinde ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcı firmalar ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.

5. Çerez Kullanımının Yönetilmesi
CoinBilgi olarak, www.coinbilgi.net uzantılı web sitemizin ekranının sol alt tarafında yer alan en altında yer alan çerez butonu vasıtasıyla ulaşacağınız çerez yönetim paneli üzerinden dilediğiniz şekilde çerezleri kişiselleştirebileceğinizi belirtmek isteriz. Bununla birlikte, internet tarayıcıları genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Web sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir fakat kullanıcı deneyiminizin kalitesinin düşmemesi ve web sitemizin sayfalarının çeşitli işlevlerinin bozulmaması için çerezlerin kullanılmasını önermekteyiz. Özellikle Zorunlu Çerezler, web sitemizin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Bu çerezlerin kullanımını engellemeniz durumunda, web sitemizin teknik olarak bazı fonksiyonlarının çalışmaması söz konusu olabilir. 
Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Tercihlerimi Kaydet” butonuna tıklayınız. Ardından ayarlarınızı etkin hale getirmek için sayfayı yenileyiniz.

İnternet tarayıcınızı, çerezleri tüm web siteleri veya belirli web siteleri için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde ve tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, internet tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya internet tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz.  

A picture containing text, clipart

Description automatically generated

Logo

Description automatically generated

6. Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız 

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu madde kapsamındaki haklarınızı kullanmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçerek kişisel verilerinizle ilgili talebinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olacak şekilde;

  • Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi Uniq İstanbul Sitesi B Blok No: 4B Sarıyer/ İstanbul adresine dilekçe veya noter kanalı ile posta göndererek,

  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığı ile [email protected] adresine göndererek tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızca gerçekleştirilecek kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

CoinBilgi, işbu Çerezlere Yönelik Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Güncellenme Tarihi 23/05/2024