Nedir & Nasıl

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Hakkında Bilmeniz Gerekenler

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırımcıları korumaktan, menkul kıymetler piyasalarının adil ve düzenli işleyişini sürdürmekten ve sermaye oluşumunu kolaylaştırmaktan sorumlu bağımsız bir federal hükümet düzenleyici kurumudur. Kongre tarafından 1934’te menkul kıymetler piyasalarının ilk federal düzenleyicisi olarak kuruldu. SEC, tam kamu açıklamasını teşvik eder, yatırımcıları piyasadaki hileli ve manipülatif uygulamalara karşı korur ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kurumsal devralma eylemlerini izler. Ayrıca, sigorta şirketleri arasındaki muhasebeciler için kayıt beyanlarını da onaylar.

Genel olarak, eyaletler arası ticarette posta veya internet üzerinden sunulan menkul kıymet ihraçlarının yatırımcılara satılmadan önce SEC‘e kaydedilmesi gerekir. Brokerler, danışmanlık firmaları ve varlık yöneticilerinin yanı sıra profesyonel temsilcileri gibi finansal hizmet firmaları da iş yapmak için SEC’e kaydolmalıdır. Örneğin: herhangi bir resmi bitcoin değişimini onaylamaktan sorumlu olacaklardır.

Önemli Noktalar

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymetler piyasalarını düzenlemekten ve yatırımcıları korumaktan sorumlu bir ABD devlet gözetim kurumudur.

SEC, 1933 ABD Menkul Kıymetler Yasası ve 1934 Menkul Kıymetler ve Borsa Yasası’nın, büyük ölçüde Büyük Buhran’a yol açan 1929 borsa çöküşüne yanıt olarak kuruldu.

SEC, kanunları çiğneyenlere karşı hukuk davaları açabilir ve ayrıca ceza davalarında Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışır.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Nasıl Çalışır?

SEC’in birincil işlevi, menkul kıymet borsaları, aracı kurumlar, bayiler, yatırım danışmanları ve yatırım fonları dahil olmak üzere menkul kıymetler piyasalarındaki kuruluşları ve bireyleri denetlemektir. SEC, yerleşik menkul kıymetler kuralları ve düzenlemeleri aracılığıyla, piyasayla ilgili bilgilerin ifşa edilmesini ve paylaşılmasını, adil ticareti ve dolandırıcılığa karşı korumayı teşvik eder. EDGAR olarak bilinen elektronik veri toplama, analiz ve erişim veri tabanı aracılığıyla yatırımcılara kayıt beyanlarına, periyodik finansal raporlara ve diğer menkul kıymet formlarına erişim sağlar.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 1929 borsa çöküşünün ardından yatırımcıların güvenini yeniden kazanmaya yardımcı olmak için 1934’te kuruldu.

SEC, başkan tarafından atanan ve biri başkan olarak atanan beş komisyon üyesi tarafından yönetilmektedir. Her komisyon üyesinin görev süresi beş yıl olmakla birlikte, yerine başkası bulunana kadar 18 ay daha görev yapabilirler. Mevcut SEC başkanı, 17 Nisan 2021’de göreve başlayan Gary Gensler’dir. Tarafsızlığı teşvik etmek için yasa, beş komisyon üyesinden üçünden fazlasının aynı siyasi partiden gelmemesini şart koşmaktadır.

SEC beş bölümden ve 24 ofisten oluşmaktadır. Amaçları, menkul kıymetler yasalarını yorumlamak ve bunlar üzerinde yaptırım uygulamak, yeni kurallar çıkarmak, menkul kıymet kurumlarının gözetimini sağlamak ve farklı hükümet seviyeleri arasında düzenlemeyi koordine etmektir. Beş bölüm ve ilgili rolleri şunlardır:

  • Kurumsal Finansman Bölümü: Bilgiye dayalı yatırım kararları verebilmeleri için yatırımcılara önemli bilgiler (yani, bir şirketin finansal beklentileri veya hisse senedi fiyatıyla ilgili bilgiler) sağlanmasını sağlar.
  • Yürütme Bölümü: Davaları araştırarak ve hukuk davalarını ve idari işlemleri kovuşturarak SEC düzenlemelerini uygulamaktan sorumludur.
  • Yatırım Yönetimi Bölümü: Yatırım şirketlerini, değişken sigorta ürünlerini ve federal olarak kayıtlı yatırım danışmanlarını düzenler.
  • Ekonomik ve Risk Analizi Bölümü: Ekonomi ve veri analitiğini SEC’in temel misyonuna entegre eder.
  • Ticaret ve Piyasalar Bölümü: Adil, düzenli ve verimli piyasalar için standartlar oluşturur ve sürdürür.

SEC’in, federal mahkemede veya bir idari yargıç önünde yalnızca hukuk davaları açmasına izin verilir. Ceza davaları, Adalet Bakanlığı bünyesindeki kolluk kuvvetlerinin yargı yetkisine girer; ancak, SEC kanıt sağlamak ve mahkeme işlemlerine yardımcı olmak için genellikle bu tür kurumlarla yakın işbirliği içinde çalışır.

Hukuk davalarında, SEC iki ana yaptırım istiyor:

Gelecekteki ihlalleri yasaklayan emirler olan ihtiyati tedbirler. İhtiyati tedbiri dikkate almayan kişi veya şirket, saygısızlıktan dolayı para cezasına veya hapis cezasına çarptırılır.

Sivil para cezaları ve yasadışı kârların dağıtılması. Bazı durumlarda, SEC, bireylerin şirket yetkilisi veya yöneticisi olarak hareket etmelerini yasaklayan veya askıya alan bir mahkeme kararı da isteyebilir. SEC ayrıca, iç görevliler ve komisyon tarafından dinlenen çeşitli idari işlemler de getirebilir. Ortak işlemler, durdurma ve vazgeçme emirlerini, kaydın iptal edilmesini veya askıya alınmasını ve barolar veya istihdamın askıya alınmasını içerir.

SEC ayrıca, menkul kıymetler endüstrisinin FINRA veya New York Menkul Kıymetler Borsası gibi özdenetim kuruluşları tarafından aranan eylemler için ilk başvuru seviyesi olarak hizmet eder.

SEC’in tüm ofisleri arasında, Whistleblower Ofisi, menkul kıymetler kanununun uygulanmasının en güçlü araçlarından biri olarak öne çıkıyor. 2010 Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketiciyi Koruma Yasası’nın bir sonucu olarak oluşturulan SEC’in bilgi uçurma programı, 1 milyon doları aşan parasal yaptırımlarla başarılı kanun uygulama eylemlerine yol açan orijinal bilgileri paylaşan uygun kişileri ödüllendiriyor. Bireyler, toplam yaptırım gelirlerinin %10 ila %30’unu alabilirler.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Tarihçesi

ABD borsası Ekim 1929’da çöktüğünde, çok sayıda şirket tarafından ihraç edilen menkul kıymetler değersiz hale geldi. Birçoğu daha önce yanlış veya yanıltıcı bilgi verdiğinden, menkul kıymetler piyasalarının bütünlüğüne olan kamuoyu inancı sarsıldı. Güveni yeniden sağlamak için Kongre, 1933 Menkul Kıymetler Yasasını ve SEC’i oluşturan 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasasını kabul etti. SEC’in birincil görevleri, şirketlerin işleri hakkında doğru açıklamalar yapmalarını ve brokerlerin, bayilerin ve borsaların yatırımcılara dürüst ve adil bir şekilde davranmasını sağlamaktı.

SEC’e görevinde yardımcı olması için çıkarılan ek yasalar:

1939 tarihli Güven Senet Yasası
1940 Yatırım Şirketi Yasası
1940 Yatırım Danışmanları Yasası
2002 Sarbanes-Oxley Yasası
Dodd-Frank Wall Street Reformu ve 2010 Tüketici Koruma Yasası
JOBS Yasası

Bugün SEC, her yıl menkul kıymetler yasalarını ihlal eden firmalara ve bireylere karşı çok sayıda sivil icra eylemi gerçekleştiriyor. Doğrudan veya Adalet Bakanlığı ile bağlantılı olarak, her büyük mali suistimal vakasında yer alır. SEC tarafından kovuşturulan tipik suçlar arasında muhasebe sahtekarlığı, yanıltıcı veya yanlış bilgilerin yayılması ve içeriden öğrenenlerin ticareti (kamuya açıklanmamış bilgiye dayalı ticaret) yer alır.

Kripto Paralar Açısından SEC

2008’deki Büyük Durgunluktan sonra, SEC, krize neden olan finansal kurumları kovuşturmada ve yatırımcılara milyarlarca doları iade etmede etkili oldu. Toplamda, 204 kurum veya bireyi borçlandırdı ve 4 milyar dolara yakın ceza, ödeme ve diğer parasal yardımlar topladı. Örneğin Goldman Sachs, bir Wall Street firması için şimdiye kadarki en büyük ve SEC tarihindeki en büyük ikinci ceza olan 550 milyon doları ödedi. Ancak WorldCom tarafından ödenen ceza 750 milyon doları aştı.

Yine de birçok gözlemci, SEC’i krize karışmış olan ve neredeyse tamamı hiçbir zaman önemli bir suçtan suçlu bulunmamış olan brokerler ve üst düzey yöneticilerin kovuşturulmasına yardımcı olmak için yeterince çaba göstermediği için eleştirdi. Şimdiye kadar, krizle ilgili suçlardan yalnızca bir Wall Street yöneticisi hapse atıldı. Geri kalanlar ya para cezasına ya da kabul edilen idari cezalara tabi tutuldu.

Kripto paralara sıcak bakan bir SEC üyesi Hester Pierce

Kripto paralar alanında birçok proje geçtiğimiz yıllarda SEC’in radarına girmişti. Çünkü birçok proje başlangıçta ICO düzenleyerek bir mev, projenin geleceği hakkında hisseleri sattığı için SEC’in gözü kripto alanına döndü. Bununla birlikte birçok kripto para projesi bir menkul kıymetten çok değişim ve yardımcı değer olarak token sattıklarını ileri sürdü. Kripto para alanının yasal olarak karşılığı olmaması ve yeni düzenleniyor olması birçok tartışmaya ön ayak oldu.

Son günlerde Bitcoin ETF‘lerinin onaylanması beklentisi piyasanın gündemini belirliyor. Bununla birlikte SEC kripto para alanını kontrolü altına almak üzere belirli yönergeler ve taslak yasalar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Yorum Yap