Ekonomi Nedir & Nasıl

Finansal Risk Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Temel Rehber

finansal-risk-nedir-temel-rehber

GİRİŞ

Finans dünyasında risk yönetimi, potansiyel riskleri önceden belirleme, analiz etme ve riski azaltmak/frenlemek için tedbirli adımlar atma uygulamasıdır.

Bir işletme veya bireysel bir yatırımcı bir yatırım kararı verdiğinde, kendisini bir dizi finansal riske maruz bırakır. Bu tür risklerin miktarı, finansal aracın türüne bağlıdır. Bu finansal riskler, yüksek enflasyon, sermaye piyasalarında dalgalanma, durgunluk, iflas vb. şeklinde olabilir.

Dolayısıyla, yatırımın bu tür risklere maruz kalmasını en aza indirmek ve kontrol etmek için fon yöneticileri ve yatırımcılar risk yönetimi uygular. Yatırım kararları verirken risk yönetimine gereken önemi vermemek, bir ekonomide finansal çalkantı dönemlerinde yatırıma zarar verebilir. Farklı varlık sınıfları kategorilerine farklı risk seviyeleri eklenir.

Örneğin, sabit bir mevduat daha az riskli bir yatırım olarak kabul edilir. Öte yandan, öz sermaye yatırımı riskli bir girişim olarak kabul edilir. Hisse senedi yatırımcıları ve fon yöneticileri, risk yönetimini uygularken, riske maruz kalmayı en aza indirmek için portföylerini çeşitlendirme eğilimindedir.

Finansal Risk Nedir?

Finansal risk, bir yatırım veya iş girişiminde para kaybetme olasılığıdır. Daha yaygın ve farklı bazı finansal riskler arasında kredi riski, likidite riski ve operasyonel risk yer alır.

Finansal risk, ilgili tarafların sermaye kaybına neden olabilecek bir tehlike türüdür. Hükümetler için bu, para politikasını kontrol edemedikleri ve tahvil veya diğer borç konularında temerrüde düşmedikleri anlamına gelebilir. Şirketler ayrıca üstlendikleri borcun temerrüde düşme olasılığıyla da karşı karşıyadır.

Finansal piyasalar, çeşitli makroekonomik güçler, piyasa faiz oranındaki değişiklikler veya büyük şirketler tarafından temerrüt olasılığı nedeniyle finansal riskle karşı karşıyadır. Bireyler, gelirlerini veya üstlendikleri bir borcu ödeme kabiliyetlerini tehlikeye atabilecek kararlar aldıklarında finansal riskle karşı karşıya kalırlar.

Finansal riskler her yerde ve herkesi etkileyen birçok boyutta olabilir. Tüm finansal risklerin farkında olmalısınız. Tehlikeleri ve kendinizi nasıl koruyacağınızı bilmek riski ortadan kaldırmaz, ancak zararlarınızı azaltabilir.

FİNANSAL RİSK İLE İLGİLİ TEMEL ÇIKARIMLAR

 • Finansal risk genellikle para kaybetme olasılığıyla ilgilidir.
 • En yaygın olarak ifade edilen finansal risk, bir şirketin nakit akışının yükümlülüklerini yerine getirmek için yetersiz olması olasılığıdır.
 • Kredi riski, likidite riski, varlığa dayalı risk, yabancı yatırım riski, özkaynak riski ve kur riskinin tümü yaygın finansal risk biçimleridir.
 • Yatırımcılar, bir şirketin beklentilerini değerlendirmek için bir dizi finansal risk oranı kullanabilir.

Bireyler İçin Finansal Riskler

Bireyler kötü kararlar aldıklarında finansal riskle karşılaşabilirler. Bu tehlikenin, gereksiz bir iş gününden son derece spekülatif yatırımlara yatırım yapmaya kadar çok çeşitli nedenleri olabilir. Her yatırım teşebbüsü saf riske maruz kalır. Kontrol edilemeyen tehlikelerden bazıları sonuçları tam olarak fark edilmeden yapılır.

Likidite riski, yatırımcıların korkması için iki çeşittir. İlki, dalgalı bir piyasada kayıpları azaltacak kadar hızlı bir şekilde satın alınamayan veya satılamayan menkul kıymetler ve varlıkları içerir. Piyasa likidite riski olarak bilinen bu durum, çok az alıcının olduğu ancak çok sayıda satıcının olduğu bir durumdur. İkinci risk, fonlama veya nakit akışı likidite riskidir. Finansman likidite riski, bir şirketin borcunu ödeyecek sermayeye sahip olmaması, borcunu temerrüde düşürme ve paydaşlarına zarar verme olasılığıdır.

Spekülatif risk, bir kârın veya kazancın belirsiz bir başarı şansına sahip olduğu risktir. Belki de yatırımcı, yatırım yapmadan önce doğru araştırma yapmamış, kazanç için çok ileri gitmiş veya net değerinin çok büyük bir kısmını tek bir yatırıma yatırmış olabilir.

Döviz tutan yatırımcılar, faiz oranı değişiklikleri ve para politikası değişiklikleri gibi farklı faktörler hesaplanan değeri veya paralarının değerini değiştirebildiği için kur riskine maruz kalmaktadır . Bu arada, piyasa farklılıkları, siyasi değişiklikler, doğal afetler, diplomatik değişiklikler veya ekonomik çatışmalar nedeniyle fiyatlarda meydana gelen değişiklikler, işletmeleri ve bireyleri yabancı yatırım riskine maruz bırakabilecek değişken yabancı yatırım koşullarına neden olabilir.

Finansal Riskin Artıları ve Eksileri

Finansal risk kendi içinde doğası gereği iyi ya da kötü değildir, sadece farklı derecelerde mevcuttur. Elbette, “risk” doğası gereği olumsuz bir anlama sahiptir ve finansal risk bu konuda bir istisna değildir. Bir risk, tek bir işletmeden tüm bir sektörü, pazarı ve hatta dünyayı etkileyecek şekilde yayılabilir. Risk, kontrol edilemeyen dış kaynaklardan veya güçlerden kaynaklanabilir ve genellikle üstesinden gelinmesi zordur.

Tam olarak olumlu bir özellik olmasa da, finansal risk olasılığını anlamak daha iyi, daha bilinçli iş veya yatırım kararlarına yol açabilir. Bir menkul kıymet veya varlıkla ilişkili finansal risk derecesinin değerlendirilmesi, o yatırımın değerinin belirlenmesine veya ayarlanmasına yardımcı olur. Risk, ödülün diğer tarafıdır.

Bir işletme veya portföyde, bir miktar risk üstlenmeden hiçbir ilerleme veya büyümenin gerçekleşmeyeceği bilinmektedir. Son olarak, finansal risk genellikle kontrol edilemese de, riske maruz kalma sınırlandırılabilir veya yönetilebilir.

Finansal Riskin Artıları

 • Daha bilinçli kararları teşvik eder.
 • Değeri değerlendirmeye yardımcı olur (risk-ödül oranı).
 • Analiz araçları kullanılarak tanımlanabilir.

Finansal Riskin Eksileri

 • Kontrol edilemeyen veya öngörülemeyen dış kuvvetlerden kaynaklanabilir.
 • Risklerin üstesinden gelmek zor olabilir.
 • Tüm sektörleri veya pazarları yayma ve etkileme gücü bulunur.

Finansal Riski Kontrol Etmek İçin Araçlar

Neyse ki, bireylerin, işletmelerin ve hükümetlerin üstlendikleri finansal risk miktarını hesaplamalarına izin veren birçok araç vardır.

Yatırım profesyonellerinin uzun vadeli yatırımlarla veya bir bütün olarak borsa ile ilişkili riskleri analiz etmek için kullandıkları en yaygın yöntemler şunları içerir:

 • Temel analiz, bir menkul kıymetin içsel değerini, firmanın varlıkları ve kazançları da dahil olmak üzere temeldeki işin tüm yönlerini değerlendirerek ölçme sürecidir.
 • Teknik analiz, menkul kıymetleri istatistiklerle değerlendirme süreci ve geçmiş getirilere, işlem hacmine, hisse fiyatlarına ve diğer performans verilerine bakar.
 • Nicel analiz, belirli finansal oran hesaplamaları kullanılarak bir şirketin geçmiş performansının değerlendirilmesi durumudur.

  Örneğin, işletmeleri değerlendirirken, borç / sermaye oranı, şirketin toplam sermaye yapısı göz önüne alındığında kullanılan borç oranını ölçer. Yüksek borç oranı, riskli bir yatırımı gösterir. Diğer bir oran olan sermaye harcaması oranı, bir şirketin borcunu ödedikten sonra işletmeyi devam ettirmek için ne kadar para kaldığını görmek için operasyonlardan nakit akışını sermaye harcamalarına böler.

  Eylem açısından, profesyonel para yöneticileri, bireysel yatırımcılar ve kurumsal yatırım görevlileri, çeşitli risklere maruz kalmalarını azaltmak için riskten korunma tekniklerini kullanır. Yatırım riskine karşı korunma , herhangi bir olumsuz fiyat hareketinin olasılığını dengelemek için opsiyon sözleşmeleri gibi araçları stratejik olarak kullanmak anlamına gelir. Başka bir deyişle, bir yatırımı başka bir yatırım yaparak korumaya alırsınız.

  Yorum Yap