Ekonomi Nedir & Nasıl

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Temel Rehber

hacim-ağırlıklı-ortalama-fiyat-VMAP-nedir-temel-rehber

GİRİŞ

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), adından da anlaşılacağı gibi, toplam işlem hacmine göre ağırlıklandırılmış bir hisse senedinin ortalama fiyatıdır. VWAP, bir hisse senedinin belirli bir süre boyunca ortalama fiyatını hesaplamak için kullanılır.

Hacim ağırlıklı ortalama fiyat, hisse senedinin cari fiyatını bir kıyaslama ölçütü ile karşılaştırmaya yardımcı olarak, yatırımcıların piyasaya ne zaman girip çıkacaklarına karar vermelerini kolaylaştırır. Ayrıca VWAP, yatırımcıların bir hisse senedine (aktif veya pasif) yaklaşımlarını belirlemelerine ve doğru zamanda doğru ticareti yapmalarına yardımcı olabilir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Nedir?

Hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP), yatırımcılar tarafından kullanılan ve hem hacme hem de fiyata dayalı olarak menkul kıymetin gün boyunca işlem gördüğü ortalama fiyatı veren bir işlem karşılaştırmasıdır. Bu karşılaştırma oldukça önemlidir çünkü yatırımcılara bir menkul kıymetin hem trendi hem de değeri hakkında fikir verir.

HACİM AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT İLE İLGİLİ TEMEL ÇIKARIMLAR

  • Hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP), hareketli ortalamanın nasıl göründüğüne benzer şekilde gün içi grafiklerde (1 dakika, 15 dakika vb.) tek bir satır olarak görünür.
  • Bireysel veya kurumsal yatırımcılar, gün içi trendleri belirlemek için VWAP’ı ticaret kurallarının bir parçası olarak sıklıkla kullanabilirler.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Bize Ne Anlatıyor?

Büyük kurumsal alıcılar ve yatırım fonları, mümkün olduğunca küçük bir piyasa etkisiyle hisse senetlerine girip çıkmaya yardımcı olmak için VWAP oranını kullanır. Bu nedenle, kurumlar mümkün olduğunda VWAP’ın altında veya üstünde satış yapmaya çalışacaktır. Bu şekilde eylemleri, fiyatı oradan uzaklaştırmak yerine ortalamaya geri itmektedir.

Yatırımcılar VWAP’ı bir trend onay aracı olarak kullanabilir ve bunun etrafında ticaret kuralları oluşturabilir. Örneğin yatırımcılar, fiyat VWAP’ın üzerinde olduğunda uzun pozisyonlar başlatmayı tercih edebilirler. Ve yine yatırımcılar fiyat VWAP’ın altında olduğunda kısa pozisyonlar başlatmayı tercih edebilirler .

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ile Basit Hareketli Ortalama Arasındaki Fark Nedir?

Herhangi bir grafiğe baktığınızda VWAP ve hareketli ortalama birbiri ile benzer görünebilir. Ancak bu iki gösterge farklı şeyleri hesaplamak için kullanılmaktadır.

  • VWAP, hacimle çarpılan fiyat toplamının toplam hacme bölünmesiyle hesaplanır.
  • Basit bir hareketli ortalama, belirli bir dönemdeki kapanış fiyatlarının toplanması ve ardından bunun kaç dönem olduğuna bölünmesiyle hesaplanır . Basit hareketli ortalama hesaplanırken hacim hesaba katılmaz.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Kullanım Sınırlamaları

VWAP, tek günlük bir göstergedir ve her yeni işlem gününün açılışında yeniden başlatılır. Günlerce ortalama bir VWAP yaratmaya çalışmak, ortalamanın yukarıda açıklandığı gibi gerçek VWAP okumasından saptığı anlamına gelebilir.

Bazı kurumlar bir menkul kıymetin fiyatı VWAP’ın altında olduğunda satın almayı veya üstünde olduğunda satmayı tercih ederken, VWAP tek başına dikkate alınması gereken tek faktör değildir.

Güçlü yükselişlerde, fiyat VWAP’ın altına hiç düşmeden veya sadece ara sıra düşmeden günlerce daha yüksek hareket etmeye devam edebilir. Bu nedenle, fiyatın VWAP’ın altına düşmesini beklemek, fiyatlar hızlı bir şekilde yükseliyorsa kaçırılmış bir fırsat anlamına gelebilir. Önemli bir diğer nokta ise VWAP’in, doğası gereği tahmine dayalı niteliklere veya hesaplamalara sahip olmamasıdır.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Neden Önemlidir?

VWAP, bir menkul kıymetin fiyatının zaman içinde yumuşatılmış bir göstergesini görmek isteyen yatırımcılar tarafından kullanılır. Ayrıca, alım satımlarının almaya veya satmaya çalıştıkları menkul kıymetin fiyatını değiştirmemesini sağlamaları gereken daha büyük yatırımcılar tarafından da kullanılır. Örneğin, bir riskten korunma fonu, söz konusu menkul kıymetin fiyatını yapay olarak şişirmekten kaçınmak için menkul kıymetin VWAP’sinin üzerindeki bir fiyat için bir satın alma emri vermekten kaçınabilir. Aynı şekilde, VWAP’ın çok altında sipariş vermekten kaçınabilirler, böylece fiyat satışları tarafından aşağı çekilmez.

VWAP Nasıl Hesaplanır?

Bir çok alım satım arayüzünden bu göstergeyi seçmeniz yeterli olur ve hesaplamalar sizin için yapılır. Yine de göstergeyi daha verimli şekilde kullanabilmek için altında yatan formülü bilmek faydalı olabilir. Peki VWAP nasıl hesaplanır?

VWAP’yi hesaplamak için her bir işlem için alınıp satılan değeri (fiyat çarpı hacim) toplamamız ve bunu toplam hacme bölmemiz gerekir.

VWAP=∑ (Tipik Fiyat * Hacim) /∑ Hacim

burada

Tipik Fiyat= Tepe+ Dip+ Kapanış /3 olur.

Örnek Hesaplama

İlk adım, hisse senedi için tipik fiyatı hesaplamaktır. Tipik fiyat denilen kavram, hisse senedinin o günkü en yüksek fiyatı, en düşük fiyatı ve kapanış fiyatının ortalamasıdır. [(H + L + C) / 3] formülünü kullanarak, H = 20, L = 15 ve C = 18 ise, hisse senedinin ortalama fiyatı şöyle olur:

Tipik Fiyat = (20 + 15 + 18) / 3 = 17,67

Ardından, tipik fiyatı hacimle çarpmanız gerekir. V = 20 ise:

17,67 * 20 = 353,33

Size kümülatif hacmi vermek için gün boyunca toplanırken cari toplam hacmi tutabilirsiniz. Örneğimizdeki kümülatif hacim 78’dir .

Bu nedenle, yukarıdaki VWAP formülünü kullanarak:

VWAP = 353,33 / 78 = 4,53

Hisse senedi grafiğindeki her veri noktası için VWAP’yi göstermek için her dönem için hacim ağırlıklı ortalama fiyat hesaplanabilir. VWAP’ın sonuçları hisse senedi grafiğinde bir çizgi olarak gösterilir. Bir yatırımcının her zaman VWAP’ı hesaplaması gerekmez; ticaret yazılımında otomatik olarak yapılır. Yatırımcının yalnızca VWAP hesaplamasında dikkate alınacak istenen dönem sayısını belirtmesi gerekir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyata Dair Son Düşünceler

VWAP, yatırımcılara bir varlığın belirli bir zaman aralığı için ortalama fiyatını hacmine bağlı olarak veren bir göstergedir.

Bazı yatırımcılar, fiyat ve VWAP çizgisinin kesişimini pozisyonlara girmek ve çıkmak için kullanabilir. VWAP özellikle, büyük alım satımların potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemeye yardımcı olabilir.

VWAP bir gecikmeli göstergedir yani fiyat tahminine yönelik bir özelliği yoktur. Bazı trader’lar bu göstergeyi gün içi analizler için kullanmanın en iyi yaklaşım olduğunu düşünür. Diğer piyasa analizi araçları gibi VWAP de izole bir şekilde yorumlanmamalıdır ve diğer tekniklerle birleştirildiğinde en iyi sonucu verir.

Yorum Yap