Kayıt Defteri (Ledger) Nedir, Ne Demek?

Kayıt defteri ya da Ledger, geleneksel muhasebecilikte yaygın olarak kullanılan kayıt defterine benzerlik taşır


Kayıt defteri ya da Ledger, geleneksel muhasebecilikte yaygın olarak kullanılan kayıt defterine benzerlik taşır. Ledger’in en önemli farkı ise günümüz teknolojisine ve hatta daha özel olarak blokzincir ekosistemine uyarlanmış olmasıdır. Geleneksel kayıt defteri sisteminden farklı olarak Ledger, sonsuz sayıda verinin sonsuz özelliklerle işlenmesi ve kayıt altına alınmasını ifade eder. En nihayetinde blokzincir ekosistemi, geçmişte gerçekleşen her türden işlemin kayıt edildiği ve bu işlemlerin bir şekilde depolandığı devasa bir veri yaşam alanıdır. Ledger ise tam olarak tüm bu verilerin, dağıtık şekilde toplanarak depolanması anlamına gelir.

Kayıt Defteri (Ledger) Nedir?

Kayıt defteri (Ledger), blokzincir üzerinde yapılan işlemlerin kaydedildiği bir çeşit dijital defterdir. Klasik yöntemlerin aksine Ledger, geriye yönelik yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlar. Ledger kayıt defterinin güvenliği ise tamamen kriptografik bir yapıya sahip olmasıyla sağlanır. Birbirine şifreli olarak bağlı olan verilerin, değiştirilmesi ya da dönüştürülmesi mümkün değildir.

Ayrıca Ledger kayıt defterini, geleneksel muhasebecilikte kullanılan kayıt defterlerinden ayıran en temel özellik, tıpkı blokzincir ekosistemi gibi merkeziyetsiz bir yapıya sahip olmasıdır. Ledger’de kayıt altına alınan veriler, tek bir merkezde toplanmaz. Blokzincirde gerçekleşen işlemlerden oluşan bu veriler, dağınık biçimde ekosistemin bir parçası olan herkeste bulunur.

Bununla birlikte Ledger kayıt defteri, münferit olarak blokzincir üzerinde gerçekleşen işlemlerin doğrulanmasında ve tatbik edilmesinde de önemli bir yere sahiptir. Depolanan veriler, yüksek düzeyde güvenlik önlemleri altında ileriye doğru taşınabilir. Bilgilerin geleneksel yöntemlerin aksine dağıtık biçimde saklanabiliyor olması ve tüm verilerin birbirlerine kriptografik şekilde bağlı olması, Ledger’in güvenliğini açık biçimde gösterir.

Kayıt Defteri (Ledger) Ne Demek?

Kayıt Defteri (Ledger), henüz çok yeni bir teknoloji gibi görünse de günümüzde birçok finansal işlem ve belgeleme faaliyetinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Global ölçekte faaliyet gösteren birçok marka ve bunlara paralel olarak bazı devletler, blokzincir ağında yaygın olarak kullanılan Ledger’i kendi sistemlerine de taşıdı.

Bu doğrultuda Kayıt Defter (Ledger), devletlerin saklaması gereken evrakları muhafaza etmesi amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanda öncü ülkelerden olan Estonya, başta Ledger kullanımı olmak üzere blokzincir teknolojisinden yaygın olarak yararlanmaktadır. Aynı şekilde İsveç’te faaliyet gösteren birçok banka da yine Kayıt Defteri (Ledger) kullanımı ile işlemlerini yürütmektedir.