Merkle Tree Nedir?

Merkle Tree ya da bir diğer adıyla “Merkle Ağacı”, devasa büyük veri bileşenlerinin doğrulanmasında kullanılan bir kavramdır


Merkle Tree ya da bir diğer adıyla “Merkle Ağacı”, devasa büyük veri bileşenlerinin doğrulanmasında kullanılan bir kavramdır. Aynı zamanda “Hash Ağacı” olarak da bilinir. Merkle Ağacı, temel olarak tipik bir ağaca benzer. Ağaçta yer alan tüm yapraklar bir veri blokunu ifade eder. Her bir yaprak node’u, blokun özet değerini içerir. Yaprak olmayan düğümler ise o blok üzerinde yer alan alt düğümleri ifade eder. Bu doğrultuda Merkle Tree, temel olarak özet listelerin ve zincirlerin şematik olarak deklare edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Merkle Ağacının en önemli işlevi, blokzincir üzerinde yer alan devasa blokların güvenli, işlevsel ve kolay şekilde doğrulanması üzerinedir.

Merkle Tree Nasıl Çalışır?

Merkle Tree, temel olarak bloklarda yapılan her bir uygulamanın işlem özetlerinin tek bir şemada ifade edilmesi anlamına gelir. Dolayısıyla Merkle Ağacının çalışma prensibi, bir çeşit özetleme yapmak üzerinedir. Ağacın en alt kısmında, blokzincir üzerinde yapılan işlemlere ait veriler bulunur. Bu verilerin çeşitli matematiksel soruların çözülmesiyle elde edilen değerleri (hash kodları), has fonksiyonu kullanılarak belirlenir.

Söz konusu fonksiyon ile elde edilen hash kodları, bir sonraki satırı, yani ağacın bir üst bölümünü oluşturur. Bu şekilde elde edilen verilerin tamamı giderek üst satıra aktarılan bilgiler biçiminde Merkle Tree fonksiyonunu meydana getirir. Oluşan şemanın en üst satırında, yani ağacın tepe noktasında meydana gelen veriler; “Merke Değeri” ya da “Kök Hash” olarak tanımlanır.

Kök hash ya da merke değeri, blokzincir üzerinde yapılan işlemler için oldukça hayat bir öneme sahip olan bilgi sağlar. Bu bilgi, inşa edilen blokta hata olup olmadığının tespit edilmesinde kullanılır. Dolayısıyla Merkle Tree, temel olarak blokzincirde oluşturulan blokların doğruluğunu kök hash değerleriyle teyit etme ya da doğrulama işlevine sahiptir.

Merkle Tree Neden Kullanılır?

Merkle Tree, anlaşılacağı üzere alt bölümden başlayarak biriktirilen verilerden organize ve fonksiyonel yeni bilgiler türetilmesini sağlar. Dolayısıyla bu anlamıyla Merkle Ağacı, oldukça işlevsel bir yapıdadır. Aynı zamanda Merkle Ağacı, madenciler için oldukça önemli bir veri sağlıyor olması nedeniyle de dikkat çeker. Bu veri, çeşitli işlemler gerçekleştiren madencilerin derinlemesine analiz yapmadan doğrulama gerçekleştirmesini mümkün kılarak, işlem yapma sürecinde kolaylıklar sağlar.