Resesyon Nedir, Ne Demek?

Resesyon, ekonomik faaliyetlerde bir yavaşlama veya iktisadi büyümede bir daralma olarak tanımlanır


Resesyon, ekonomik faaliyetlerde bir yavaşlama veya iktisadi büyümede bir daralma olarak tanımlanır. Resesyon kelimesi Türkçe’ye durgunluk olarak çevrilir. Ekonomik durgunluk, bir gerileme veya daralma ya da genişlemenin tersi olarak anlaşılır.

Ekonominin resesyonda olup olmadığını anlamak için öncelikle GSYİH verilerine bakılır. Reel GSYİH büyüme oranının negatife dönmesi, bir durgunluk işareti olarak görülür. Reel GSYİH oranı art arda iki veya daha fazla çeyrek dönem küçüldüğünde ekonominin resesyonda olduğu kabul edilir. Bu, en az altı ay boyunca ulusal gelirde bir azalma olduğu anlamına gelir.

Resesyonlar iki ay ile üç yıl arasında bir zaman devam edebilir. Üç yılın üzerinde süren ekonomik küçülme depresyon olarak tanımlanır. Ekonomik gerileme üç yılı geçmediği sürece resesyon olarak sınıflandırılır.

Resesyonun Ekonomik Göstergeleri

Resesyonun en önemli göstergesi reel GSYİH büyüme oranındaki düşmedir. Ancak resesyon sırasında, reel GSYİH’da azalmaya işsizlik oranında bir artış da eşlik eder. Resesyonlar genel olarak, üretimin azaldığı ve işsizlik oranında artış olduğu zamanlarda meydana gelir. Diğer birçok ekonomik faaliyet göstergesi de durgunluk sırasında zayıflamaktadır. Toptan ve perakende satış hacmi, geri ödenmeyen krediler, kapanan işletme sayısı, hane halkı harcamaları ve özel sektör yatırımları gibi göstergelerdeki azalma resesyonu işaret eden unsurlardandır.

Resesyonun Etkisi

Resesyonun toplumun her kesimi üzerinde geniş kapsamlı etkileri vardır. Bu etkiler genelde zaman içinde daha çok hissedilir.

İktisadi büyüme daha fazla iş ve daha yüksek ücretleri beraberinde getirir. Durgunluk ise fırsatları ortadan kaldırarak iş kayıplarına ve daha düşük ücretlere yol açar. Resesyon döneminde tüketiciler daha az mal ve hizmet talep eder, üreticiler istihdam ettikleri işçi sayısını azaltır, ücret ve gelirdeki büyüme yavaşlar. Gelirin azalması, satışların düşmesi ve üretimin yavaşlaması işletmeleri kapanmaya veya küçülmeye zorlar.

Önlemler ve Resesyonla Mücadele

Resesyonu önceden tahmin etmenin biline bir yolu yoktur. Ülkeler önceden önlem alarak resesyona zemin hazırlayan nedenleri yakından takibe alırlar. Dolayısıyla tüm ekonomiler, resesyonların sıklığını ve şiddetini azaltmaya çalışan politikaları gündemlerinden düşürmezler. Resesyon dönemlerinde ise merkez bankaları ve ekonomi yönetimleri, faiz oranlarını düşürerek ve para arzını artırarak para politikalarını gevşetirler. Hükümetler ise genişletici maliye politikalarıyla ekonomiyi canlandırmaya çalışır.