Ekonomi Nedir & Nasıl

Risk Yönetimi Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Temel Rehber

risk-yonetimi-nedir-temel-rehber

Risk Yönetimi Nedir?

Risk yönetimi, bir kuruluşun veya bireyin sermayesine ve kazançlarına yönelik tehditleri belirleme, değerlendirme ve kontrol etme sürecidir . Bu tehditler veya riskler, finansal belirsizlik, yasal yükümlülükler, stratejik yönetim hataları, kazalar ve doğal afetler dahil olmak üzere çok çeşitli kaynaklardan kaynaklanabilir. 

Her işletme ve kuruluş, şirketin parasına mal olabilecek veya kalıcı olarak kapanmasına neden olabilecek beklenmedik, zararlı olaylar riskiyle karşı karşıyadır. Risk yönetimi, kuruluşların ve kişilerin riskleri ve ekstra maliyetleri gerçekleşmeden önce en aza indirerek beklenmedik durumlara hazırlanmasına olanak tanır.

Risk Yönetiminin Önemi

Bir kuruluş ve biretsel bir yatırımcı, bir risk yönetimi planı uygulayarak ve meydana gelmeden önce çeşitli olası riskleri veya olayları göz önünde bulundurarak, paradan tasarruf edebilir ve geleceğini koruyabilir. Bunun nedeni, sağlam bir risk yönetimi planının, bir yatırımcının potansiyel tehditlerden kaçınmak, ortaya çıkmaları halinde etkilerini en aza indirmek ve sonuçlarla başa çıkmak için prosedürler oluşturmasına yardımcı olmasıdır. Riski anlama ve kontrol etme becerisi, kuruluşların iş kararlarında daha emin olmalarını sağlar. Ayrıca, özellikle risk yönetimine odaklanan güçlü kurumsal yönetim ilkeleri, bir şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Risk yönetiminin diğer önemli faydaları şunları içerir:

 • Tüm personel ve müşteriler için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı yaratır.
 • Yasal sorumluluğu azaltırken ticari faaliyetlerin istikrarını artırır.
 • Hem şirkete hem de çevreye zararlı olaylardan koruma sağlar.
 • İlgili tüm kişileri ve varlıkları olası zararlardan korur.
 • Gereksiz primlerden tasarruf etmek için kuruluşun sigorta ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olur.

Risk Yönetimi Stratejileri ve Süreçleri

Tüm risk yönetimi planları, genel risk yönetimi sürecini oluşturmak için bir araya gelen aynı adımları izler:

 • Bağlam oluşturun. Sürecin geri kalanının gerçekleşeceği koşulları anlayın. Riski değerlendirmek için kullanılacak kriterler de belirlenmeli ve analizin yapısı tanımlanmalıdır.
 • Risk tanımlaması. Şirket veya birey, belirli bir yatırım sürecini veya projesini olumsuz etkileyebilecek potansiyel riskleri belirler ve tanımlar.
 • Risk analizi. Belirli risk türleri belirlendikten sonra, kişiler vaya kurumlar bunların ortaya çıkma ihtimalini ve sonuçlarını belirler. Risk analizinin amacı, her bir özel risk örneğini ve bunun yatırım projelerini ve hedeflerini nasıl etkileyebileceğini daha iyi anlamaktır.
 • Risk değerlendirme. Risk daha sonra, riskin gerçekleşme olasılığının genel sonucu ile birlikte belirlendikten sonra tekrar bir değerlendirilir. Yatırımcı daha sonra riskin kabul edilebilir olup olmadığına ve yatırımının risk iştahına göre risk almaya istekli olup olmadığına karar verebilir .
 • Risk azaltmaBu adımda, kişiler veya kuruluşlar en yüksek dereceli risklerini değerlendirir ve belirli risk kontrollerini kullanarak bunları hafifletmek için bir plan geliştirir. Bu planlar, riskin gerçekleşmesi durumunda risk azaltma süreçlerini, risk önleme taktiklerini ve acil durum planlarını içerir.
 • Risk izlemeAzaltma planının bir kısmı, yeni ve mevcut riskleri sürekli olarak izlemek ve takip etmek için hem riskleri hem de genel planı takip etmeyi içerir. Genel risk yönetimi süreci de buna göre gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.
 • İletişim kurun ve danışın. İç ve dış paydaşlar, risk yönetimi sürecinin her uygun aşamasında ve bir bütün olarak süreçle ilgili olarak iletişime ve istişareye dahil edilmelidir.

Risk yönetimi stratejileri ayrıca aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışmalıdır:

 1. Ne yanlış gidebilir? Hem işyerini bir bütün olarak hem de bireysel çalışma olarak düşünün.
 2. Organizasyonu nasıl etkileyecek? Olayın olasılığını ve etkisinin büyük mü yoksa küçük mü olacağını düşünün.
 3. Ne yapılabilir? Kaybı önlemek için hangi adımlar atılabilir? Bir kayıp meydana gelirse ne yapılabilir?
 4. Bir şey olursa, kuruluş veya ben bunu nasıl ödeyeceğim?

Risk Yönetiminin Sınırlamaları

Risk yönetimi şirketler ve bireysel yatırımcılar için son derece yararlı bir uygulama olsa da, sınırlamaları da dikkate alınmalıdır. Bir model veya simülasyon oluşturmak gibi birçok risk analizi tekniği, büyük miktarda veri toplamayı gerektirir. Bu kapsamlı veri toplama pahalı olabilir ve güvenilirliği garanti edilmez.

Ayrıca, durumun çok daha karmaşık gerçeklerini yansıtmak için basit göstergeler kullanılırsa, karar verme süreçlerinde verilerin kullanımı kötü sonuçlara sahip olabilir. Benzer şekilde, tüm proje boyunca küçük bir yöne yönelik bir kararın benimsenmesi beklenmedik sonuçlara yol açabilir.

Diğer bir sınırlama, analiz uzmanlığı ve zaman eksikliğidir. Şirket üzerinde olumsuz etki yaratabilecek olayları simüle etmek için bilgisayar yazılım programları geliştirilmiştir. Uygun maliyetli olmakla birlikte, bu karmaşık programlar, üretilen sonuçları doğru bir şekilde anlamak için kapsamlı becerilere ve bilgiye sahip eğitimli personel gerektirir. Riskleri belirlemek için geçmiş verileri analiz etmek de yüksek eğitimli personel gerektirir. Bu kişiler her zaman projeye atanmayabilir. Olsalar bile, tüm bulgularını toplamak için genellikle yeterli zaman yoktur, bu nedenle çatışmalara neden olur.

Diğer sınırlamalar şunları içerir:

 • Yanlış bir istikrar duygusu. Riske maruz değer önlemleri, gelecek yerine geçmişe odaklanır. Bu nedenle, işler ne kadar uzun süre sorunsuz giderse, durum o kadar iyi görünür. Ne yazık ki, bu bir gerileme olasılığını da artırır.
 • Kontrol yanılsaması. Risk modelleri, kuruluşlara veya kimselere her potansiyel riski ölçebilecekleri ve düzenleyebilecekleri konusunda yanlış bir inanç verebilir. Bu, bir kuruluşun yeni veya beklenmedik riskler olasılığını ihmal etmesine neden olabilir. 
 • Büyük resmi görememek. Kümülatif riskin tam resmini görmek ve anlamak zordur.
 • Risk yönetimi olgunlaşmamış. Bir kuruluşun veya kişinin risk yönetimi politikaları yeterince gelişmemiştir ve doğru değerlendirmeler yapmak için geçmişten yoksundur.

Risk Yönetimi Örnekleri

Risk yönetimine bir örnek, yeni bir yer açmakla ilişkili çeşitli riskleri tanımlayan bir işletme olabilir. Çok fazla yaya trafiği olan ve bölgedeki benzer işletmelerden düşük rekabete sahip yerleri seçerek riskleri azaltabilirler.

Başka bir örnek, işlerinin tamamen hava durumuna bağlı olduğunu kabul eden bir açık hava eğlence parkı olabilir. Park, kötü bir sezon olduğunda büyük bir finansal darbe riskini azaltmak için, sürekli olarak düşük harcamayı ve nakit rezervleri oluşturmayı seçebilir.

Yine başka bir örnek, hisse senedinin önemli ölçüde düşebileceğini bilmelerine rağmen, heyecan verici yeni bir şirkette yüksek değerli hisse satın alan bir yatırımcı olabilir. Bu durumda, yatırımcı tehdide rağmen satın alırken, kazanç potansiyelinin riskten ağır bastığını düşünerek risk kabulü gösterilir.

Yorum Yap