İsmail Hakkı Polat: Bitcoin Dijital Yastık Altı Olma Yolunda İlerliyor

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, Bitcoin ile ilgili açıklamaları ile gündeme damgasını vurdu


Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, Bitcoin ile ilgili açıklamaları ile gündeme damgasını vurdu. Türkiye’de ve dünyada son dönemde kripto paraların sürekli olarak kullanılmaya başladığına değinen Polat, yatırımcı sayısının artmasının etkisi ile birlikte Bitcoin’in bundan sonraki dönemde ”dijital yastık altı para” olarak anılmaya başlanacak olduğunu belirtti.

Polat, Türkiye’de ve dünyada gelişimi sürdüren kripto paraların gelecekte çok daha fazla kişinin ilgisini çekmesini beklediklerine değinerek, bunun için kripto paraların gelecekte doğrudan vergi toplanmasına sebep olabilecek olduğunu bu sürenin ise 10 yılı bulabilecek olduğu açıklamasında bulundu.

İşte Polat’ın Açıklamaları

“Bitcoin, BlockChain teknolojisinin daha oligarşik, belli kesimlere verilmiş haline dönüştü, oligarşik bir yapıya dönüştü. 10 yıl içinde BlockChain diye bir şey kalmayacak ve yeni kuşak ağ yapılarına geçilecek muhtemelen. Klasik ve eski finansal sistemde bir merkez olurdu, diğer herkes bu merkezle irtibatta olurdu, birbirleriyle değil. Bitcoin ödeme sistemlerinde eskiden tek olan merkez sayısını artırdı, dağınık hale getirdi, desantralize etti ama Bitcoin de kendi tekellerini ve kendi zenginlerini oluşturdu. Ancak Graph türü tam dağıtık ağ yapılarında herkes aynı zamanda birer merkez. Herkes o ağa yaptığı para ve/veya emek katkısı oranında söz hakkına sahip. Bu BlockChain sonrası yeni kuşak dağıtık ağ yapıları, daha ‘demokratik’ ödeme sistemleri özellikleriyle Bitcoin’in tahtını sallayacak gibi görünüyor.”

Polat, dünyanın dijital monarşiden dijital oligarşiye geçtiğini belirterek, “Dünya da evet teknoloji her alanda dönüşüm sağladı ve bizler dijital feodalizmden dijital Rönesans’a geçerken ondan önce sırada maalesef bir dijital Orta Çağ var. Küresel gerginlikler dijital bir ‘reset’in geleceğini gösteriyor. Dijital anlamda bir ‘Nuh tufanı’ bekleniyor diyebiliriz.”

“Bürokrasi ve sürekli tek bir merkezden onay mantığı işleri yavaşlatan bir şey. Adem-i merkeziyetçi BlockChain yapısı bürokrasiyi hızlandıracak ve ticaret de hızlanacak. Aracılar da kalkacak, bankalar, noterlere gerek kalmayacak. Devlet doğrudan kripto para üzerinden vergi toplayacak. En büyük banka, Merkez Bankası ve Hazine olacak.

Söz gelimi kamuda nüfus ve sağlık bilgilerimiz bulunuyor. Ancak bunları zaman zaman işi olmayan kişiler de görebiliyor. Bürokrasinin dijital yapıya geçmesiyle veri güvenliği daha güçlü olacak. Ülkemizde de bürokrasinin 5-10 yıl içinde BlockChain teknolojilerine büyük oranda geçeceğini düşünüyorum. Bu sürede günlük hayata tam uyumu söz konusu olacaktır.”

“Bitcoin ödeme aracı olarak günlük hayata girme şansını günden güne azaltıyor. Mevcut finansal sistemin Bitcoin üzerinden yaptığı vadeli kontratlar Bitcoin’i para birimi değil de ‘Dijital yastık altı’ gibi bir menkul değer haline getiriyor. Bitcoin dijital para olmaktan dijital altın olmaya doğru ilerliyor. Özellikle yeni nesil dijital paralarda aradığını bulacaktır insanlık, üstelik bunun temelleri finans imparatorluğu batı dünyasında değil Doğu coğrafyasında atılmaya başlanıyor.”